Article Photo Image

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών (Directors & Officers)

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers” της INTERAMERICAN σχεδιάστηκε για να προσφέρει προστασία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την εταιρία. 

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι αναπόφευκτα στη διοίκηση μιας επιχείρησης...

Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από πραγματικά ασφυκτικές συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από:

 • Έντονους χρονικούς περιορισμούς
 • Έλλειψη ή υπερβολικό όγκο πληροφοριών
 • Ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης
 • Mη επαρκείς υποδομές περιορισμού κινδύνων
 • Έντονο ανταγωνισμό
 • Πιεστικά οικονομικά δεδομένα (έλλειψη ρευστότητας, μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων, χρεοκοπίες κ.λπ.)
 • Υψηλές απαιτήσεις πελατών, προμηθευτών και μετόχων
 • Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες που πραγματοποιούνται εξαγωγές

Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες και τις καλές προθέσεις των στελεχών της, καμιά επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών INTERAMERICAN
Δείτε επίσης...
Νομικό πλαίσιο
 

Η προσέγγιση της INTERAMERICAN αντιμετωπίζει σφαιρικά τις αξιώσεις που προκύπτουν από τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και όλα τα στάδια που οδηγούν ένα στέλεχος με θέση ευθύνης σε μία λάθος ενέργεια ή απόφαση.

Ποιοι διεκδικούν αποζημιώσεις D&O

Πραγματικές περιπτώσεις διεκδικήσεων

 

Ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας
Υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας άσκησε αγωγή εναντίον αναπληρωτή διευθυντή για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας συνεπεία σεξουαλικής παρενόχλησης, με αίτημα την καταβολή €50.000. 

Αγωγή ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμιση
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ασφαλισμένης εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων κατέθεσε αγωγή εναντίον ανταγωνίστριας εταιρίας για παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. Η ανταγωνίστρια εταιρία θεώρησε ότι θίγεται και κατέθεσε στη συνέχεια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της ασφαλισμένης εταιρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, διεκδικώντας το ποσό των €1.000.000. 

Αγωγή από αγοραστή μετά την εξαγορά εταιρίας
Μετά την εξαγορά της ασφαλισμένης εταιρίας, ο αγοραστής κινήθηκε νομικά εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου κατηγορώντας τον ότι παρείχε ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των περιουσιακών
στοιχείων της ασφαλισμένης εταιρίας και την εξαγορά της σε υψηλότερη τιμή, ζητώντας το ποσό των €2.000.000.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών

 

Στελέχη – εργαζόμενοι
(Φυσικά πρόσωπα)
Eταιρία
(Νομικό Πρόσωπο)
 • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διευθυντικά Στελέχη
 • Υπάλληλοι Εταιρίας
 • Διευθυντές ανεξαρτήτων εταιριών
 • Κληρονόμοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι
 • Η εταιρία ως σύνολο
 • Οι θυγατρικές της εταιρίας

 

Τι καλύπτει το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών

 • Η βασική κάλυψη του προγράμματος αφορά τη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της εταιρίας έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές, αλλά και μέτοχοι και εργαζόμενοι, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.

 • Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης και προαιρετικές καλύψεις που αφορούν την εταιρία, όπως κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρίας ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων και κάλυψη σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου και χρηματικών απωλειών.

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών D&O καλύπτει τα στελέχη ακόμη και για τις απαιτήσεις που μπορεί να ανακοινωθούν έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, οι οποίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν μέσα στην περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου. Καλύπτει δραστηριότητες σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός των Η.Π.Α. και Καναδά.  

 

Έξοδα που καλύπτονται

 Σε περίπτωση απαίτησης, τα έξοδα που καλύπτει το πρόγραμμα D&O, εντός των ορίων της κάλυψης, είναι τα εξής:

 • Η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση
 • Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης
 • Τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους

Πρόσθετες υπηρεσίες για τη συνολική διαχείριση

Με το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών D&O, η INTERAMERICAN προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κινδύνων, με ένα συνδυασμό υπηρεσιών μοναδικό στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, με ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργασιών, διευκολύνει τους πελάτες της προτείνοντας εξειδικευμένες εταιρίες σε διάφορους τομείς για την παροχή πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών με ευνοϊκούς όρους. Οι υπηρεσίες
αυτές περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων D&O από εταιρία που εξειδικεύεται σε οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Δυνατότητα συνδρομής στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης μέσω εταιρίας με ειδίκευση και διεθνή εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων.
 • Ενημέρωση ανώτατων στελεχών για τις καλύψεις του συμβολαίου, τις βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και τα μέτρα πρόληψης.

Η διαχείριση των ασφαλιστικών υποθέσεων γίνεται από ανώτερα στελέχη με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της αστικής ευθύνης και είναι άκρως εμπιστευτική.

 

 

Παραδείγματα κόστους ασφάλισης D&O

 

1. Εταιρία Ένδυσης με ετήσιο κύκλο εργασιών €2.000.000 η οποία καλύπτει:

 •  τα στελέχη της με όριο €2.000.000
 • την εταιρία (ως νομικό πρόσωπο) με όριο κάλυψης €1.000.000

…θα έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης €2.100

----------------------- 

2. Μεταφορική εταιρία με ετήσιο κύκλο εργασιών €6.500.000 η οποία καλύπτει:

 • τα στελέχη της με όριο €2.000.000
 • την εταιρία (ως νομικό πρόσωπο) με όριο κάλυψης €2.000.000 και
 • επιλέγει κάλυψη εμπιστοσύνης υπαλλήλων με όριο €150.000 και χρηματικών απωλειών με όριο €25.000

…θα έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης €3.700 

----------------------- 

3. Φαρμακευτική εταιρία με ετήσιο κύκλο εργασιών €37.000.000 η οποία καλύπτει:

 • τα στελέχη της με όριο €4.000.000
 • την εταιρία (ως νομικό πρόσωπο) με όριο κάλυψης €4.000.000 και
 • επιλέγει κάλυψη εμπιστοσύνης υπαλλήλων με όριο €250.000 και χρηματικών απωλειών με όριο €25.000

…θα έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης €8.700

 

Γιατί να επιλέξετε Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών 

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα:

 • Κάλυψη όλων των στελεχών της επιχείρησης για λάθη και παραλείψεις.

 • Προστασία της προσωπικής περιουσίας των φυσικών προσώπων, δηλαδή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών και Στελεχών της Εταιρίας.

 • Επιλογή του συνήγορου υπεράσπισης από τον Ασφαλισμένο (Εταιρία ή Διευθυντικό Στέλεχος) με κάλυψη των σχετικών εξόδων.

 • Καταβολή των εξόδων έρευνας και υπεράσπισης από την πρώτη μέρα, με την επίκληση και μόνο, ανεξάρτητα από τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη άδικης πράξης και κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.

 • Παγκόσμια κάλυψη, με εξαίρεση τις Η.Π.Α. και Καναδά.

 • Ελληνικοί όροι σύμβασης, που ακολουθούν την ελληνική νομοθεσία.

 • Διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας και προστασία του ενεργητικού της εταιρίας.

 • Διατήρηση ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών της εταιρίας, εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. 

 • Πρόσθετη χρονική περίοδος για αναγγελία απαίτησης (“claims made” σύμβαση), σε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης ή πτώχευσης (5 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης).

 • Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κινδύνων με προαιρετικές υπηρεσίες πρόληψης και διαχείρισης κρίσης. 

 • Δυνατότητα προέκτασης του προγράμματος για την κάλυψη της εταιρίας σε περίπτωση υπεξαίρεσης από υπάλληλο ή διάρρηξης ή ληστείας κατά τη μεταφορά χρημάτων.

 • Προσωπική ηρεμία – “peace of mind”, γιατί ακόμα και αν το στέλεχος είναι αθώο, μια υπόθεση που ακολουθεί τη δικαστική οδό, πέρα από την οικονομική αιμορραγία, προκαλεί και σημαντική ψυχολογική φθορά. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Επικοινωνήστε με τον Συνεργάτη μας που φροντίζει για την ασφάλισή σας. 
 • Επισκεφτείτε ένα Γραφείο Πωλήσεων INTERAMERICAN.
 • Απευθυνθείτε σε ένα συνεργαζόμενο Πρακτορείο ή Μεσιτικό Γραφείο Ασφαλειών.
 • Στείλτε μας email στο custserv@interamerican.gr
 • Καλέστε μας στο 210 946 2000 (Δευτέρα - Παρασκευή, 8.15 π.μ. - 7.00 μ.μ.).

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.interamerican.gr και τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.
Διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies εδώ.

Αποδοχή Ρυθμίσεις